2741083381 6977521591 Κολιάτσου 49-51, Κόρινθος giorgosvassilopoulos@hotmail.gr

Βασιλόπουλος Γεώργιος
Δικαστικός Επιμελητής Κόρινθος


 

Ο Δικαστικός επιμελητής έχει ως αντικείμενο εργασίας την ανάληψη, διερεύνηση, διεκπεραίωση και νομική διευθέτηση υποθέσεων που αφορούν τους εκάστοτε πελάτες του.

Πιο αναλυτικά, ο δικαστικός επιμελητής, ενεργώντας για λογαριασμό του εντολέα του αναλαμβάνει την επίδοση κάθε είδους δικογράφων και εξώδικων εγγράφων στους αντιδίκους του πελάτη του και προβαίνει σε αναγκαστικές εκτελέσεις εκτελεστών τίτλων, όπως κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, μετοχών, αφαιρέσεις κινητών, εξώσεις, δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, πρακτικά δικαστηρίων κ.ά.

Ακόμη, κατ' εντολή του πελάτη του και προκειμένου να διαπιστώθει η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών του πελάτη και να προχωρήσει στη νόμιμη διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς (π.χ., είσπραξη οφειλής, κατόπιν δικαστικής απόφασης), διεξάγει διάφορες έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, βιβλία μεταγραφών, μητρώα αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων, ΔΟΥ, υπουργείο Συγκοινωνιών, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών και λοιπών δημόσιων βιβλίων.

Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά.) και χρησιμοποιεί την τεχνολογία (Η/Υ, φαξ κ.ά.) για τη διεκπεραίωση της εργασίας του.

Tα καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός, ώστε οι υποθέσεις του να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά και με αποτελεσματικό τρόπο.

Ο κος Βασιλόπουλος Γεώργιος παρέχει τις υπηρεσίες του ως Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Ναυπλίου, ενώ τον βρίσκετε και στο γραφείο του στο Πρωτοδικείο Κορίνθου στην οδό Κολιάτσου 49-51.

Απαιτούμενες δεξιότητες:

  • Υψηλή νομική κατάρτιση και βαθιά γνώση του αντικειμένου
  • Υψηλό αίσθημα καθήκοντος
  • Συνθετική και αναλυτική ικανότητα,
  • Επαγγελματική ευσυνειδησία και υπευθυνότητα
  • Τιμιότητα, εχεμύθεια και υπομονή,
  • Ευγένεια, κοινωνικότητα και η διαλλακτικότητα
  • Ψυχική αντοχή
  • Επινοητικότητα
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξένων γλωσσών