2741083381 6977521591 Κολιάτσου 49-51, Κόρινθος giorgosvassilopoulos@hotmail.gr

Βασιλόπουλος Γεώργιος
Δικαστικός Επιμελητής Κόρινθος


 

 

Ο κος Βασιλόπουλος Γεώργιος παρέχει τις υπηρεσίες του ως Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Ναυπλίου, ενώ μπορείτε να τον βρείτε στο γραφείο του, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Κολιάτσου 49-51.

Από το 1999 που ξεκίνησε την δραστηριότητα του, συνεργάζεται με Δικηγόρους, εταιρείες, τράπεζες και ιδιώτες. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται κυρίως η επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και η αναγκαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων (κατασχέσεις, αφαιρέσεις, εξώσεις)- δικαστικών αποφάσεων κυρίως με την επιβολή κατασχέσεων στην όποια κινητή και ακίνητη περιουσία οφειλετών, τη διενέργεια αφαίρεσης κινητών πραγμάτων και την αποβολή από μίσθια ή καταπατημένα ακίνητα οφειλετών και την απόδοσή τους στον κύριό τους.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης θεσμοθετείται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.